بدلیل اقلیم آب و هوایی و کوهستانی بودن این شهر، استفاده از پنجره دوجداره در همدان ضروری می باشد. پنجره دوجداره موجب افزایش عایق بندی و کنترل مصرف انرژی خواهد شد. برای گرم کردن ساختمان در زمستان می توانیم از هدر رفت گرما به بیرون…