در سال 2020 شرکت آدوپن پلاستیک پرشین – پنجره وین تک با احداث کارخانه ای در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی واقع در تبریز در مساحتی بالغ بر 30000 مترمربع تحت عنوان برند درتک Doortech به تولید درب های متنوعی در گروه های MDF و…