یکی از ساده ترین انواع بازشوی پنجره دوجداره، بازشوی پنجره کلنگی یا hopper upvc windows است. نحوه بازشدن پنجره upvc کلنگی تنها از سمت بالا بوده و به اندازه محدودی باز می شود. میزان بازشوی پنجره کلنگی بطور تقریبی 15 سانتی متر است.محل قرار گیری…