پروژه ها

پروژه پنجره دوجداره کیلان – آبسرد

استفاده از درب و پنجره خم با شیشه ویترینی سکوریت بصورت محدب

پروژه پنجره دوجداره کیلان آبسرد

پروژه پنجره Upvc دوجداره کیلان آبسرد

• پروفیل Upvc: پروفیل سفید 640 وین تک
• شیشه دوجداره: شیشه دوجداره خم و منحنی با ضخامت 4+10+6 میلیمتر
• یراق آلات: یراق دوحالته تنظیمی روتو آلمان
• سال اجرا: 1397