پروژه ها

تعویض پنجره برج سفید پاسداران

تعویض پنجره قدیمی بدون تخریب برج سفید پاسداران واحد 902  بدون هیچگونه تخریب و استفاده از پنجره دولنگه دوحالته;

 

پروژه پنجره Upvc دوجداره برج سفید

• پروفیل Upvc: پروفیل سفید پروازی وین تک
• شیشه دوجداره: شیشه 4+10+6 ساده دوجداره
• یراق آلات: یراق آلات دوحالته ورنه ترکیه
• سال اجرا: 1397

موقعیت پروژه
پاسداران، برج سفید
نوع پروفیل
پروفیل سفید سری 70 پروازی
Client
پارس آلومینیوم باقرزاده